TERMS AND CONDITIONS 
/////

terms and conditions online classes

When you pay for a complete package, you will automatically be paying the amount of your subscription every month until the day you cancel your own subscription.


Attention, we do not cancel the subscription, when the customer does not want to have access to our service anymore, the customer cancels his own subscription through his PayPal account.
We do not refund money in case the client forgets to cancel their own subscription.I

s the responsibility of the customer to make their own subscription cancellation.


If you complete the payment process, you agree to the cancellation terms and conditions.

PODMÍNKY 

POZOR! V případě, že je na kurzy poskytována časová sleva (platba do určitého data), je třeba kurzovné uhradit do tohoto data včetně (v případě úhrady bankovním převodem se rozumí připsání platby na účet do tohoto data).

Při pozdější úhradě již není možno slevu uplatnit. Termíny pro poskytování časových slev a rozvrhy všech kurzů jsou k dispozici na www.brazilianzoukonlineclasses.com

Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH

 

Pokud jste úspěšně splnili všechny body výše, vítáme Vás na našich kurzech a rádi bychom Vás upozornili na následující:

 

• Účast na kurzech - Kurzovné je nepřenosné.

- Na taneční parket v době výuky je vstup povolen jen po přezutí.

- Kouření v prostorách Studia je přísně zakázáno.

- Manipulace s klimatizací, ventilátory či ozvučením je povolena jen po výslovném souhlasu instruktora.

 

• Rozvrh kurzů 

- Studio si vyhrazuje právo zrušit kurz při vzniku nepředvídatelných událostí ze strany Carlos a Fernanda. V tomto případě mají účastníci nárok na účast v jiném odpovídajícím kurzu (pokud již není zcela obsazen) a v jiném termínu.

 

• Instruktoři

- Kurzy jsou vedeny tanečními instruktory za pomoci tanečních asistentů. Studio si vyhrazuje právo na změnu instruktora v průběhu běhu kurzu, či jeho zástupce v případě nemoci, nebo nenadálých událostí.

 

• Storno

- Účastníkům kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného či jinou kompenzaci při překážkách vzniklých z jejich strany.

 

- O vrácení kurzovného je možné požádat pouze v případě dlouhodobého či závažného onemocnění účastníka na základě předložené lékařské zprávy. Stornovací poplatky v tomto případě činí 50% za zůstatku ceny kurzovného.

 

• Ochrana osobních údajů

- Poskytnutím svých kontaktních údajů dává účastník automaticky souhlas s jejich uchováním v databázi Studia. Tyto údaje budou využívány pouze pro zasílání informačních zpráv. Studio není oprávněné poskytovat tyto údaje dalším osobám bez výslovného svolení účastníka kurzu.

 

Budeme se na Vás těšit!

  • Carlos and Fernanda Facebook page
  • Carlos and Fernanda Youtube channel
  • Instagram